Piekary Śląskie. Sympozja naukowe


Górny Śląsk na przełomie wieków
Nadzieje i niepokoje
Świadkowie wiary

Redakcja naukowa: ks. Jan Górecki, ks. Henryk Olszar

Rok wyd. 2002, format B5, 238 s.  

Spis treści: plik GIF

Wprowadzenie (abp Damian Zimoń): plik GIFKultura i religia u progu III tysiąclecia

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, Aleksandra Pethe

Rok wyd. 2000, format A5, 266 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Słowo wstępne (abp Damian Zimoń): plik PDF

Wprowadzenie (Aleksandra Pethe, Wojciech Świątkiewicz): plik PDFWładza jako służba społeczeństwu

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1999, format A5, 208 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Słowo wstępne (abp Damian Zimoń): plik PDFReligijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1998, format A5, 235 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Słowo wstępne (abp Damian Zimoń): plik PDFTrwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie
w nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1997, format A5, 176 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Słowo wstępne (abp Damian Zimoń): plik PDFPojednanie i sprawiedliwość społeczna

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1996, format A5, 185 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Wprowadzenie (Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło): plik PDFKościół śląski wspólnotą misyjną

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1995, format A5, 323 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Słowo wstępne (abp Damian Zimoń): plik PDFW trosce o rodzinę

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1994, format A5, 224 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Słowo wstępne (abp Damian Zimoń): plik PDFMetropolia katowicka - górnośląska
Dziedzictwo historii
Wyzwania wobec przyszłości

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz, ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1994, format A5, 152 s.
Reprint:  ? zł

Spis treści: plik PDF
Słowo wstępne (abp Damian Zimoń): plik PDF


Zobacz też ARCHIWUM i KONFERENCJE PIEKARSKIE