Kultura Europy ŚrodkowejMiasta górnicze i górnictwo
w Europie Środkowej

Pamięć – dziedzictwo – tożsamość

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2019, format B5, 328 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KBPraca, jej rola i funkcje społeczne
na przestrzeni wieków
w kontekście Europy Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2018, format B5, 392 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KBRola arystokracji w Europie Środkowej
ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2017, format B5, 381 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KBSystemy reprezentacji i parlamentaryzmu
w Europie Środkowej w rozwoju historycznym

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2016, format B5, 359 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KBPostęp i zacofanie
w kulturze Europy Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2015, format B5, 356 s. Cena: 55,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KBWolność i jej ograniczenia
w kulturze Europy Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2014, format B5, 305 s. Cena: 55,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KBZdrowie i choroba
Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2013, format B5, 432 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KBPodróże i migracje w Europie Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2012, format B5, 383 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KBRealia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2011, format B5, 485 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KBŚlązacy w oczach własnych i obcych

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2010, format B5, 411 s. Cena: 45,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KBKorzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2009, format B5, 327 s. Cena: 40,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KBŚwięty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2008, format B5, 387 s. Cena: 40,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KBPiastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2007, format B5, 446 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KBKultura prawna w Europie Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2006, format B5, 328 s. Cena: 40,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KBŹródła kultury umysłowej w Europie Środkowej
ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2005, format B5, 243 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp (Antoni Barciak): plik PDFCuratores pauperum.
Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2004, format B5, 380 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp (Antoni Barciak): plik PDFKorzenie środkowoeuropejskiej
i górnośląskiej kultury gospodarczej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2003, format B5, 376 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp (Antoni Barciak): plik PDF

Errata: plik PDFKultura edukacyjna na Górnym Śląsku

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2002, format B5, 392 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp (Antoni Barciak): plik PDFLux Romana w Europie Środkowej
ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2001, format B5, 367 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp (Antoni Barciak): plik PDFTysiącletnie dziedzictwo kulturowe
diecezji wrocławskiej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 2000, format B5, 383 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wprowadzenie (Antoni Barciak): plik PDFŚrodkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 1999, format B5, 260 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp (Antoni Barciak): plik PDFŚrodkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Rok wyd. 1998, format B5, 488 s. Cena: 40,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp (Antoni Barciak): plik PDF


Zobacz też KONFERENCJE ZABRZAŃSKIE