Transcarpathica


Nr VII
Śląsk Cieszyński w świetle wyzwań
i zagrożeń XXI wieku

Format A5, 174 s.  

Spis treści:62 KB

Wstęp: DOI: 10.34916/tc.2020.07.01

Artykuły:
1: DOI: 10.34916/tc.2020.07.02
2: DOI: 10.34916/tc.2020.07.03
3: DOI: 10.34916/tc.2020.07.04
4: DOI: 10.34916/tc.2020.07.05
5: DOI: 10.34916/tc.2020.07.06
6: DOI: 10.34916/tc.2020.07.07
7: DOI: 10.34916/tc.2020.07.08
8: DOI: 10.34916/tc.2020.07.09

"Transcarpathica" VII (2020): DOI: 10.34916/tc.2020.07Nr VI
Spotkania filozoficzno-socjologiczne
na pograniczu
w ramach Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły
Nauk Filozoficznych i Społecznych
im. Profesora Jana Szczepańskiego

Format A5, 116 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBNr V
Śląsk jako aktualny problem badawczy

Format A5, 156 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBNr IV
Polacy i Czesi w mediach
Obserwacje i prognozy

Format A5, 128 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBNr III
Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko
Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona
w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego

Format A5, 124 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBNr II
Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy
Przypadek polsko-słowackich relacji
Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu

Format A5, 153 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBNr I
Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy
Przypadek polsko-słowackich relacji
wraz z francusko-niemieckim case study

Format A5, 177 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB


Zobacz też serię E-LEARNING