Strona internetowa o Instytucie Górno¶l±skim w Katowicach została przekształcona w Informator Górno¶l±ski informuj±cy o wydarzeniach z historii, literatury i sztuki Górnego ¦l±ska i regionu,
a w szczególno¶ci o konferencjach i publikacjach z tego zakresu, głównie wydawanych przez:
Instytut Górno¶l±ski, Polsk± Akademię Nauk, STUDIO NOA, Oficynę Wydawnicz± WW i Uniwersytet ¦l±ski.

Ireneusz Olsza
STUDIO NOA