Szkoła Seraficka
ISSN:
1898-7842


Numery wydane:

 • Nr 11: Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, red. Witosław J. Sztyk OFM, 315 s.
 • Nr 9: Chrześcijanie i muzułmanie razem w przezwyciężaniu ubóstwa, pod red. M.T. Kozubek, T. Czakańskiego i W.J. Sztyka OFM, 160 s.
 • Nr 8: Kapłan w posłudze słowa Bożego, pod red. L. Szewczyka i W.J. Sztyka OFM, 236 s.
 • Nr 7: Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła, pod red. M.C. Paczkowskiego OFM i W.J. Sztyka OFM, 162 s.
 • Nr 6: 750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia, pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, 179 s.
 • Nr 5: Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?, pod red. B.W. Zuberta OFM i W.J. Sztyka OFM, 172 s.
 • Nr 4: Elementy formacji franciszkańskiej, pod red. W.J. Sztyka OFM, 224 s.
 • Nr 3: Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?, pod red. W.J. Sztyka OFM, 186 s.
 • Nr 2: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza, pod red. A.S. Jasińskiego OFM i W.J. Sztyka OFM, 174 s.
 • Nr 1: 150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, 306 s.

W przygotowaniu:

 • Nr 10: Koncepcja człowieka w Pismach świętego Franciszka z Asyżu.
 • Nr 12: Historia franciszkańskich Niższych Seminariów Duchownych na Śląsku.
 • Nr 13: Bonawentura z Bagnoregio.
 • Nr 14: Czynny udział Maryi w dziele obiektywnego odkupienia według Jana Pawła II.
 • Nr 15: Z dziejów Franciszkanów w województwie śląskim/katowickim
  w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku
  .
 • Nr 16: Skarb ukryty za klauzurą. Powołanie świętej Klary z Asyżu w 800-lecie początków.
 • Nr 17: Zainteresowania historyczne Ojca Edwarda Frankiewicza OFM.

Seria wydawana dla Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
(Katowice-Panewniki)
Redaktor serii: Witosław J. Sztyk OFM