KONFERENCJE
Międzynarodowe konferencje naukowe w Zabrzu z cyklu
Kultura Europy ¦rodkowej
Organizatorzy:   Instytut Górno¶l±ski
Urz±d Miejski w Zabrzu
Polskie Towarzystwo Historyczne O. w Katowicach
Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk
O. w Katowicach (2001)
Uczestników go¶ciło     Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
przy ul. 3 Maja 17

X.
Piastowie ¶l±scy w kulturze i europejskich dziejach

16-17 listopada 2006 r.  

Program:


IX.
Kultura prawna w Europie ¦rodkowej

17-18 listopada 2005 r.  

Program:


VIII.
¬ródła kultury umysłowej w Europie ¦rodkowej
ze szczególnym w Europie ¦rodkowej

18-19 listopada 2004 r.  

Program: str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF


VII.
Curatores pauperum.
¬ródła i tradycje kultury charytatywnej
Europy ¦rodkowej

13-14 listopada 2003 r.  

Program: str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF

Patronat Honorowy, Komitet Organizacyjny, Rada Naukowa: plik GIF


VI.
Korzenie ¶rodkowoeuropejskiej
i górno¶l±skiej kultury gospodarczej

14-15 listopada 2002 r.  

Program: plik PDF
Patronat Honorowy, Komitet Organizacyjny, Rada Naukowa: plik PDF

Przedmowa (Roman Urbańczyk): plik PDF

Przedmowa (Bp Jan Wieczorek): plik PDF


V.
Kultura edukacyjna na Górnym ¦l±sku

15-16 listopada 2001 r.  

Program: plik PDF
Patronat Honorowy, Komitet Organizacyjny, Rada Naukowa: plik PDF

Przedmowa (Roman Urbańczyk): plik PDF

Przedmowa (Bp Jan Wieczorek): plik PDF


IV.
Lux Romana w Europie ¦rodkowej
ze szczególnym uwzględnieniem ¦l±ska

16-17 listopada 2000 r.  

Program: plik PDF
Patronat Honorowy, Komitet Organizacyjny, Rada Naukowa: plik PDF

Wprowadzenie (Roman Urbańczyk): plik PDF

Przemówienie (Bp Gererd Kusz): plik PDF

Pozdrowienie (Abp Damian Zimoń): plik PDF


III.
Tysi±cletnie dziedzictwo kulturowe
diecezji wrocławskiej

18-19 listopada 1999 r.  

Program: plik PDF
Wstęp (Roman Urbańczyk): plik PDF

Przemówienie (Kard. Henryk Gulbinowicz): plik PDF

Przemówienie (Bp Jan Wieczorek): plik PDF


II.
¦rodkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodejskie

3-4 czerwca 1998 r.  

Program: plik PDF
Przemówienie (Bp Jan Wieczorek): plik PDF

Przemówienie (Roman Urbańczyk): plik PDF


I.
¦rodkowoeuropejskie dziedzictwo ¶więtego Wojciecha

10-11 kwietnia 1997 r.  

Program: plik PDF
Przemówienie (Wojciech Czech): plik PDF

Wprowadzenie (Roman Urbańczyk): plik PDF


Zobacz też PUBLIKACJE