ARCHIWUM - Publikacje Śląskiego Instytutu Naukowego


Alina Kowalska

Akta miejskie Tarnowskich Gór
od końca XVI wieku do roku 1740


Rok wyd. 1993, format A5, 268 s.  

Spis treści: plik GIF

Przedmowa: plik GIFKs. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku
Działalność religijno-społeczna ks. Jana A. Ficka i rola Piekar jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku

Redakcja naukowa: ks. Janusz Wycisło

Rok wyd. 1992, format A5, 206 s.  

Spis treści: plik GIF

Słowo wstępne (Wojciech Świątkiewicz): plik GIFKs. Janusz Wycisło

Ks. Jan Alojzy Ficek
Zarys działalności religijno-społecznej

Rok wyd. 1992, format B5, 108 s.  

Spis treści: plik GIF

Słowo wstępne: str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF, str. 3 - plik GIFDiana Pietruch-Reizes

Rozwój środków przekazu informacji o prawie

Rok wyd. 1992, format A5, 236 s.  

Spis treści: plik GIF

Wstęp (fragment): plik GIFRok LIV Nr 1-2
Rok wyd. 1991, format B5, 180 s.  

Spis treści: plik GIF


Rok LIII Nr 3-4
Rok wyd. 1990, format B5, 158 s.  

Spis treści: plik GIF

Słowo wstępne (Krystyn Matwijowski): str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF


Rok LIII Nr 1-2
Rok wyd. 1990, format B5, 192 s.  

Spis treści: plik GIF


Rok LI Nr 1-2
Rok wyd. 1988, format B5, 227 s.  

Spis treści: plik GIFŚląskie beranie
czyli
humor Górnego Śląska

Zebrała i opracowała: Dorota Simonides

Rok wyd. 1991, format A5, 476 s.  

Spis treści: plik GIF

Wstęp (fragment): plik GIFAnna Barcik

Aksjologizacja konfliktów społecznych w latach
osiemdziesiątych w regionie śląsko-dąbrowskim


Rok wyd. 1990, format A5, 373 s.  

Spis treści: str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF, str. 3 - plik GIF

Uwagi wstępne (fragment): plik GIFJacek Wódz

Problemy realizacji podmiotowości zbiorowości lokalnych w świetle empirycznych badań
nad ładem społecznym i normami społecznymi

Rok wyd. 1990, format A5, 323 s.  

Spis treści: plik GIF

Od autora: plik GIFMichała Grażyńskiego
"Walka o Śląsk"

Rok wyd. 1989, format A5, 147 s.  

Od Wydawcy (Władysław Zieliński): plik GIFJan Pietrzykowski

Tajemnice archiwum gestapo

Rok wyd. 1989, format A5, 155 s.  

Spis treści: plik GIF

Od autora: str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF, str. 3 - plik GIF, str. 4 - plik GIFPrzestrzeń znacząca
Studia socjologiczne

Redakcja naukowa: Jacek Wódz

Rok wyd. 1989, format A5, 362 s.  

Spis treści: str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF

Od redaktora: plik GIFJacek Wódz

Socjologia w planistyce regionalnej i lokalnej
Przydatność czy konieczność?

Rok wyd. 1989, format A5, 163 s.  

Spis treści: plik GIF

Od autora: str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF, str. 3 - plik GIF, str. 4 - plik GIFTom 18
Rok wyd. 1988, format B5, 180 s.  

Spis treści: plik GIFJacek Wódz

Patologia społeczna w życiu codziennym miasta

Rok wyd. 1988, format A5, 236 s.  

Spis treści: plik GIF

Z okładki: plik GIFJulian Fałat

Pamiętniki

Rok wyd. 1987, format A5, 220 s.  

Spis treści: plik GIFPatologia społeczna w starych dzielnicach
mieszkaniowych miast Górnego Śląska


Redakcja naukowa: Jacek Wódz

Rok wyd. 1983, format A5, 144 s.  

Spis treści: plik GIF

Wstęp (Jacek Wódz): str. 1 - plik GIF, str. 2 - plik GIF